Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΤΑ ΔΕΛΦΙΚά ΠΑΡΑΓΓέΛΜΑΤΑ ΕίΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩή ΜΑΣ;

Ο Χίλων ένας από τους επτά σοφούς, όταν επισπεύτηκε τους Δελφούς σκέφτηκε να αφιερώσει την σοφία του στον Θεό και χάραξε σε ένα κίονα τρία ρητά ( Γνώθι σεαυτον), (Μηδέν άγαν), και (Εγγύα πάρα δ΄άτα). Το πρώτο σημαίνει να αποκτάμε παιδία και φρονιμάδα γιατί έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Το δεύτερο μας προτρέπει να δείχνουμε μετριοπάθεια στα πάντα και να μην παίρνουμε αμετάκλητες αποφάσεις. Το τρίτο να μην εγγυούμαστε για τα ανθρώπινα γιατί το κακό είναι δίπλα μας.


[Και ο Αίσωπος παρετήρησε: “Ναι, αλλά μόνον όταν αστειεύεται προς εμέ ο Χερσίας. Όταν ομιλή σοβαρά, παραδέχεται ως εφευρέτην αυτών τον Όμηρον, και ισχυρίζεται ότι ο μεν Έκτωρ είχε γνώσιν του Γνώθι σαυτόν, διότι, ενώ με τους άλλους επολεμούσε, τον Αίαντα απόφευγε, το γιό του. Τελαμώνος: ο δε Οδυσσεύς ότι επαινεί το Μηδέν άγαν, όταν λέγη εις τον Διομήδη Τυδείδη, να μη μ' επαινής πολύ, μήτε και να με ψέγεις, την εγγύησιν δε άλλοι μεν νομίζουν ότι την κατηγορεί σαν άχρηστον και κακόν πράγμα, όταν λέγη αν για κακούς εγγυηθής, κακό και συ θα πάθης•]


Και τα τρία είναι σύντομα και λακωνικά όμως έχουν μεγαλύτερη αξία από όλα τα αναθήματα, χρυσά ή άλλα σπουδαία κατασκευάσματα όπου πολλά αφανίστηκαν και έγιναν αιτία να απλώσουν κάποιοι το χέρι τους ενώ τα ρητά θα σώζονται στο αιώνα τον άπαντα αποθηκευμένα στις ψυχές των ανθρώπων και συνιστούν τον καλύτερο και πλουσιότερο θησαυρό του κόσμου.

Παρακάτω θα δείτε τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, και ήσαν χαραγμένα στον Ναό του Απόλλωνα, όπου ήταν οι υποθήκες που τα περισσότερα τα παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις γενιές που θα έρχονταν… κάτι σαν τις δέκα εντολές.

1. Αγάθους τίμα. (Να εκτιμάς τις καλές πράξεις των άλλων)

2. Αδικείαν μίσει. (Να μισείς την αδικία)

3. Αδωροδόκητος δοκίμαζε. (Να μην δωροδοκείσαι- δωροδοκείς για προσωπικά οφέλη)

4. Αισχύνην σέβου. (Αυτοσεβασμός)

5. Αιτιώ παρόντα. (Να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν)

6. Άκουε πάντα. (Να ακούς τα πάντα)

7. Ακούσεις νόει. (Να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νού)

8. Ακούων όρα. (Όταν ακούς να βλέπεις)

9. Αλλοτρίων απέχου. (Να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες)

10. Αλύπως βίου. (Να επιδιώκεις να ζεις χωρίς λύπες)

11. Αμαρτάνων μετανόει. (Να μετανοείς για τις ανομίες σου)

12. Απέχθειαν φεύγε. (Την κακία να αποφεύγεις)

13. Αποκρίνουν εν καιρώ. (Να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικά)

14. Απόντι μη μάχου. (Τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείς)

15. Άρρητα μη λέγε. (Τα μυστικά μην αποκαλύπτεις προδίδεις)

16. Άρχε σε αυτού.(Να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχία)

17. Ατυχούντι συνάχθου. (Ενωμένος με άτυχο να είσαι, να παίρνεις το μέρος του αδυνάτου)

18. Βίαν μηδέν πράττειν. (Να μη είσαι υπερβολικά βίαιος σε τίποτα)

19. Βίας μη έχου. (Να αποφεύγεις να είσαι βίαιος)

20. Βολεύου χρήσιμα. (Με καλό τρόπο να επιβιώνεις)

21. Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι. (Να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή)

22. Γάμους κράτει. (Να σέβεσαι τον γάμο σου)

23. Γήρας προσδέχου. (Να δέχεσαι τα γηρατειά)

24. Γλύττης άρχε. (Να κυριαρχείς στην γλώσσα σου)

25. Γλώσσαν ίσχε. (Να συγκρατείς την γλώσσα σου)

26. Γνούς πράττε. (Να γνωρίζεις αυτό που κάνεις..αυτογνωσία)

27. Γνώθι μαθών. (Να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες)

28. Γονείς σέβου. (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

29. Δαπανών άρχου. (Να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου όχι σπάταλος)

30. Διαβολήν μίσει. (Να μην είσαι κακός να αποφεύγεις την μοχθηρία)

31. Δικαίως κτω. (Ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια)

32. Δόλου φοβού. (Να αμύνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπους)

33. Δόξαν δίωκε. (Να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμες)

34. Δόξαν μη λείπε. (Να μην υποτιμάς την δόξα)

35. Ελπίδα αίνει. (Να δοξάζεις την ελπίδα)

36. Εξ’ ευγενών γέννα. (Να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους)

37. Επαγγέλου μηδενί. (Μη διατάζεις κανένα)

38. Επαίνει αρετή. (Να επαινείς την αρετή)

39. Επι νεκρω μη γέλα. (Να σέβεσαι τους νεκρούς)

40. Επί ρώμη μη καυχώ. (Μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου)

41. Επιτέλει συντόμως. (Να πληρώνεις αμέσως)

42. Έπου Θεώ. (Να ακολουθείς τον Θεό)

43. Εργάζου κτητά. (Όταν εργάζεσαι αποκτάς εργατικότητα)

44. Έριν μίσει. (Να μισείς τις φιλονικίες)

45. Εσίαν τίμα. (Να τιμάς το σπίτι σου)

46. Ευ πάσχε θνητός. (Να υπομένεις ότι συμβεί είσαι θνητός)

47. Ευγένειαν άσκει. (Να είσαι ευγενικός)

48. Ευγνώμων γίνου. (Να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου)

49. Ευεγερσίας τίμα.(Να τιμάς όσους σε ευεργετούν)

50. Ευλόγει πάντας. (Να μιλάς με ωραίο τρόπο)

51. Ευπροσήγορος γίνου. (Να παρηγορείς)

52. Ευσέβειαν φύλαττε. (Να είσαι ευσεβής)

53. Ευτυχίαν εύχου. (Να ευτυχείς, ΝΑ βλέπεις θετικά την πορεία σου ,αισιοδοξία)

54. Ευφημίαν άσκει. (Να έχεις τιμή στην κοινωνία)

55. Εύφημος ίσθι. (Να είσαι ήπιος χαρακτήρας)

56. Εύχου δυνατά. (Να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητά)

57. Έχθρας διάλυε. (Να διαλύεις εχθρότητες)

58. Εχθρούς αμύνου. (Να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σου)

59. Έχουν χαρίζου. (Να χαρίζεις)

60. Ηδονής κραττείν. (Να μη είσαι ηδονολάτρης, ηθικοί φραγμοί όρια αυτοέλεγχος)

61. Ήθος δοκίμαζε. (Να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικός)

62. Ηττώ υπέρ δικαίου. (Να μάχεσαι για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο)

63. Θεούς σέβου. (Να σέβεσαι τους Θεούς)

64. Θνήσκε υπερ Πατρίδος. (Να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθεί)

65. Θυμού κράτει. (Να συγκρατάς τον θυμό σου, αυτοπειθαρχία)

66. Ίδια φύλαττε. (Να προστατεύεις τα δικά σου)

67. Ικέτας αιδού. (να έχεις ηθικούς φόβους, φραγμούς)

68. Καιρόν προσδέχου. (Να δέχεσαι τον χρόνο)

69. Κακίαν μίσει. (Την κακία να αποφεύγεις)

70. Κακίας απέχου. (Να απέχεις από κακίες)

71. Καλόν το λέγε. (Να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια)

72. Κινδύνευε φρονύμως. (Με σύνεση και λογική να κινδυνεύεις)

73. Κοινός γίνου. (Να είσαι κοινωνικός)

74. Κρίνε δίκαια. (Να είσαι δίκαιος στην κριτική σου)

75. Κριτήν γνώθι. (Να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνει)

76. Κτώμενος ήδου. (Να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς κάτι με δίκαιο τρόπο)

77. Λαβών απόδος. (Όταν λαμβάνεις να δίνεις)

78. Λέγε ειδώς. (Να διακρίνεις την ομιλία σου)

79. Μελέτει το παν. (να μελετάς τα πάντα)

80. Μέτρον άριστον. (Ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο άνευ ακροτήτων)

81. Μη άρχε υβρίζων. (Μην διακατέχεσαι από ύβρεις)

82. Μη επί παντί λύπου. (Μην λυπάσαι για κάθε τι)

83. Μη θρασύνου. (Να μη ν είσαι θρασύς)

84. Νεώτερον δίδασκε. (Να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικία)

85. Νόμοις πείθου. (Να είσαι νομοταγής πολίτης)

86. Ο μέλλεις δος. (Να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη, εθελοντισμός)

87. Ομίλει πράως. (Να είσαι ήρεμος στην ομιλία)

88. Ομοίοις χρω. (Τους όμοιους σου να δίνεις)

89. Ομόνοιαν δίωκε. (Να επιδιώκεις την ομόνοια)

90. Όνειδος έχθαιρε. (Να εχθρεύεσαι την κατάκριση)

91. Όρα το μέλλον. (Να σκέφτεσαι το μέλλον σου)

92. Όρκω μη χρώ. (Να μην δίδεις όρκο)

93. Όσια κρίνε. (Δίκαια να κρίνεις)

94. Ους τρέφεις αγάπα. (Να αγαπάς την οικογένειά σου)

95. Οφθαλμού κράτει. (Να ελέγχεις ότι βλέπεις όχι ηδονοβλεψίες)

96. Παιδείας αντέχου. (Να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσης)

97. Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός. (Παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός)

98. Πάσι διαλέγου. (Να μιλάς σε όλους)

99. Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών. (Μην διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες)

100. Πίνων αρμόζες. (Όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος , η μέθη είναι ύβρη)

101. Πλούτι δικαίως. (Να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο)

102. Πλούτω απίστει. (Μην έχεις «θεό» τον πλούτο, υλισμός)

103. Πράττε αμετανοήτως. (Δια καλές πράξεις να μην μετανιώνεις)

104. Πράττε δίκαια. (Να είσαι δίκαιος στα έργα σου)

105. Πρεσβύτερον αιδού. (Να σέβεσαι τον ανώτερο σε ηλικία βαθμό κ.ο.κ.)

106. Προγόνου στεφάνου. (Να τιμάς τους προγόνους σου)

107. Πρόνοιαν τίμα. (Να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεται)

108. Σ’ αυτόν ευ ποιεί. (Να κάνεις ότι καλύτερο δια τον εαυτό σου)

109. Σ’ αυτόν ίσχε. (Να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτοέλεγχος , αυτοπειθαρχία)

110. Σε αυτόν αιδού. (Να είσαι σεμνός όχι δούλος των παθών σου)

111. Σοφίαν ζήτει. (Να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας)

112. Σοφοίς χρω. (Να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σου)

113. Τέκνα παιδεύειν. (Μάθε στα παιδιά σου την αληθινή ζωή από νωρίς)

114. Τελεύτα άλυπος. (Να επιβιώνεις χωρίς λύπες)

115. Τέχνη χρω. (Να δίνεις την τέχνη σου για χρήση)

116. Το κρατούν φοβού. (Να σέβεσαι τον ανώτερο)

117. Το συμφέρον θηρώ. (Να κυνηγάς το καλό σου)

118. Τύχη μη πίστευε. (Μην είσαι έρμαιο της τύχης σου τυχοδιώκτης)

119. Τύχην νόμιζε. (Να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί πρόληψη)

120. Τύχην στέργε. (Να συμφωνείς με την τύχη σου)

121. Τω βίω μάχου. (Η ζωή είναι διαρκής αγώνας μάχη)

122. Ύβριν αμύνου. (Να μην υβρίζεις)

123. Ύβριν μίσει. (Να είσαι εχθρός της ύβρεως)

124. Υιοίς μη καταθάρρει. (Μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου)

125. Υιούς παίδευε. (Να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σου)

126. Υφορώ μηδένα. (Κανέναν να μην υποβλέπεις)

127. Φθόνει μηδενί. (Κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό του)

128. Φιλίαν αγάπα. (Την φιλία να επιδιώκεις)

129. Φιλίαν φύλαττε. (Να κρατάς και διαφυλάτεις την φιλία σου)

130. Φίλοις βοήθει. (Τον φίλο πάντα να βοηθάς)

131. Φίλοις ευνόει. (Να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων)

132. Φιλόσοφος γίνου. (Να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος της)

133. Φιλοφρόνει πάσιν. (Όλους να τους αγαπάς)

134. Φίλω χαρίζου. (Να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σου)

135. Φόνου απέχου. (Να μην φονεύσεις)

136. Φρονεί θνητά. (Να ενεργείς πάντα ως θνητός)

137. Φρόνησιν άσκει. (Να καλλιεργείς το φρόνημά σου)

138. Φυλακήν πρόσεχε. (Να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομία)

139. Χαρίζου ευλαβώς. (Λογικά και με σέβας να χαρίζεις)

140. Χάριν εκτέλει. (Να κάνεις χάρες με σύνεση)

141. Χρησμούς θαύμασε. (Να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουν)

142. Χρόνου φείδου. (Να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο)

143. Χρώ χρήμασι. (Με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου όχι σπατάλες)

144. Ψέγε μηδένα. (Μην κατακρίνεις κανένα)

5 σχόλια:

KOSTAS είπε...

ευγε εξαιρετικη δουλεια!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ...

ΑΡΙΣΤΟΑΙΔΙΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ Ο ΜΑΓΝΗΣ είπε...

Σκοπός είναι να προσπαθούμε για το καλύτερο, ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει…

Ανώνυμος είπε...

τα παραγγελματα ειναι 147 τα αλλα 3 που ειναι?

ΑΡΙΣΤΟΑΙΔΙΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ Ο ΜΑΓΝΗΣ είπε...

Εάν διαβάσεις το άρθρο από την αρχή θα τα βρεις τα άλλα τρία…

Δημοσίευση σχολίου