Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΑΝάΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡόΣ…


Ύδωρ ροή ζωής…

Απαραίτητη ουσία για την διατήρηση της ζωής. Είναι μεγαλύτερη και από τον αέρα, χωρίς αυτόν μπορούν να ζήσουν κάποιοι μικροοργανισμοί (αναερόβια μικρόβια), χωρίς το νερό καμία βιολογική λειτουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί…Σπείρα…

Η θετική εξέλιξη των πραγμάτων, η περιστροφή προς τα δεξιά, την δημιουργία την εξέλιξη, την τελειότητα, το φώς.Συναρχία ύδωρ και φωτός…

Οι πάνω του ενός αρχόντων δια την άσκηση της εξουσίας, πάνω στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα ψάρια και τα πουλιά πάνω στην Γαία…Μετάλλαξις…

Η συνεχείς ποιοτική μεταβολή των ιδιοτήτων ενός οργανισμού που οφείλεται στην αιφνίδια και απροσδόκητη τροποποίηση της κληρονομικής ουσίας μας…Αμφίδεσμος…

Δεσμός, δέσιμο… μας δένει και μας λύνει την ζωή μας. Χωρίς συμβιβασμούς και όνειρα, θολά για τον περίγυρο μας…Στροφαλοφόρος άξονας…

Ενέργεια με ρυθμό και μέτρο, κίνηση, αποτέλεσμα, έργο, παραγωγή, πνευματικότητα, ψυχική αγαλλίαση, θεώση…