Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓίΑ ΚΑΤΟΙΚΙώΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛήΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚή ΛύΣΗ ΑΡΧΙΜήΔΗΣ

Από αρχαιοτάτων χρόνων το Φεγγάρι - Σελήνη - Μήνη, είχε την δυνατότητα πάντα να ασχολούμαστε μαζί της. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το ουράνιο σώμα.
Ο Ορφικός ύμνος παρακάτω είναι ένα από τα πολλά γραφόμενα για αυτήν.
Λέτε να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου θα μας βοηθήσει για την επιβίωση μας;
Εισάκουσε, θεά, βασίλισσα, φωτοφόρα, θεϊκή Σελήνη,ταυροκέρατη Μήνη, νυχτόδρομη, αεροδιάβατη,νυκτόβια, δαδοφόρα, κόρη πάνστιλβη, Μήνη,που αυξάνεις και λιγοστεύεις, θηλυκή και αρσενική,φωτίστρια, φίλιππη, μητέρα χρόνου, καρποφόρα,κεχριμπαρένια, βαρύθυμη, ολόφεγγη, νυχτερινή,συ η παντεπόπτρια, φιλάγρυπνη, με όμορφα αστέρια γεμάτη,χαρούμενη στην ησυχία και στην καλόμοιρη νύχτα,λαμπερή, χαριτοδότρια τελεσφόρα, ω κόσμητα νύχτας,αστράνασσα, μακρόπεπλη, ελικόδρομη, πάνσοφη κόρη,πρόσελθε, μακαρία, τερπνή, πάνστιλβη, με τρίδιπλο φέγγος,που λάμπεις, να σώζεις τους νέους ικέτες σου, κόρη.Ιστορικό
Το φεγγάρι ανέκαθεν ήταν πόλος έλξης των περισσοτέρων ανθρώπων και αυτό γιατί ήταν το κοντινότερο αστρικό σώμα που με την παρουσία του δημιουργούσε δέος αλλά και επιβεβαίωση ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω.
Η Σελήνη είναι μια από τις λύσεις που έχει ο άνθρωπός προκειμένου να καταφύγει σε περίπτωση που καταστρέψει τον πλανήτη γη με το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά και το λιώσιμο των πάγων καθώς και την καταστροφή του όζοντος. Όλο αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρήσει ζωή για αρκετά χρόνια τουλάχιστον την ζωή έτσι όπως την ξέρουμε. Έτσι η δημιουργία κατοικιών σε κάποιο άλλο πλανήτη φαντάζει ως η μόνη λύση διότι η καταστροφή έχει φτάσει σε σημείο μη γυρισμού.
Η δημιουργία κατοικιών στο φεγγάρι αποτελεί μια από τις πιο εύκολές λύσεις αφού ο κοντινότερος πλανήτης (Άρης) που θεωρητικά μπορεί να φιλοξενήσει ζωή με τροποποίηση των συνθηκών του βρίσκεται με την παρούσα τεχνολογία έξι μήνες μακριά σε σχέση με το φεγγάρι όπου σε τρεις μέρες μπορεί να προσσεληνωθεί διαστημόπλοιο.
Μετά από μετρήσεις φάνηκε ότι ο κρατήρας ‘’Αρχιμήδης’’ μπορεί να φιλοξενήσει ζωή αν τροποποιηθεί κατάλληλα και να γίνει αφετηρία για την κατοίκιση και άλλων πλανητών στο μέλλον. Σε συνεργασία με την NASA αλλά και με την ESA μπορεί να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο και να γίνει πραγματικότητα. Σκοπός

Η ανάγκη που φαίνεται να υπάρχει προκειμένου να σωθεί το ανθρώπινο είδος μας οδήγησε κάνουμε το έργο πραγματικότητα. Η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια και τα περισσότερα υλικά θα τα πάρουμε από την σελήνη αφού είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Αυτό που θα χρειαστεί από εμάς θα είναι να μεταφέρουμε τα εργαλεία προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Προσδιορισμός έργου

Για να πετύχει το σκοπό αυτό η ομάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε ανάλυση δομής εργασίας (Breakdown analysis)1. Φάση Α΄
Περιλαμβάνει τη σύσταση διαχειριστικής ομάδας, παρατήρηση, χαρτογράφηση, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, και την μελέτη αντοχής υλικών.
Η πρώτη φάση θα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από την NASA.
2. Φάση Β΄
Περιλαμβάνει την κατασκευή του θόλου που θα καλύπτει τον κρατήρα ‘’Αρχιμήδης’’ καθώς και την προώθηση των εργαλείων αλλά και των συνεργείων που χρειάζεται να βρίσκονται εκεί.
Η δεύτερη φάση θα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από την ESA.Επιπρόσθετα θα ετοιμασθεί ένα πλάνο οροσήμων το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.Παραδοτέα

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι:

1. Σύσταση διαχειριστικής ομάδας.

2. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, και την μελέτη αντοχής υλικών.

3. Άφιξη και ξεκίνημα εργασιών στην σελήνη.

4. Κατασκευή του θόλου που θα καλύπτει τον κρατήρα ‘’Αρχιμήδης’’

Περιοχές εργασίας

Α΄ΦΑΣΗ

Διαχειριστική ομάδα (διαχειριστής έργου)
1. Σύσταση ομάδας
· Καθορισμός αριθμού εργαζομένων σχεδιασμού
· Καθορισμός προφίλ ατόμων που θα είναι προϊστάμενοι των εργαζομένων
· Καθορισμός ηλικίας εργαζομένων
· Καθορισμός φύλου
· Καθορισμός ενδιαφερόντων εργασίας
· Καθορισμός εμπειρίας σε γεωτρήσεις
2. Επιλογή εργαζομένων
3. Καθορισμός ευθυνών και καθηκόντων
4. Καθορισμός μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας
5. Προετοιμασία και εκπαίδευση εργαζομένων
6. Επιλογή αστροφυσικών, έμπειρων τοπογράφων, αρχιτέκτονα αλλά και μηχανικών ειδικευμένων στην αντοχή υλικών.
7. Επιλογή εργολάβων για την κατασκευή του θόλου που θα καλύπτει τον κρατήρα ‘’Αρχιμήδης’’
8. Προώθηση υλικών στην σελήνη
9. Έλεγχος, αξιολόγηση και απολογισμός του έργουΤοπογραφικός σχεδιασμός
· Ετοιμασία λίστας ονομάτων τοπογράφων
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή τοπογράφου
· Διαδικασίες ετοιμασίας τοπογραφικών
· Παράδοση τοπογραφικών

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
· Ετοιμασία λίστας ονομάτων αρχιτεκτόνων
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή αρχιτέκτονα
· Διαδικασίες ετοιμασίας αρχιτεκτονικών σχεδίων
· Παράδοση αρχιτεκτονικών σχεδίων

Μελέτη Αστροφυσικού
· Ετοιμασία λίστας ονομάτων αστροφυσικών
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή αστροφυσικού
· Διαδικασίες ετοιμασίας αστρικών σχεδίων
· Παράδοση αστρικών σχεδίων

Μελέτη αντοχής υλικών
· Ετοιμασία λίστας ονομάτων δομικών έργων
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή τεχνικού δομικών έργων
· Διαδικασίες ετοιμασίας μελέτης
· Παράδοση μελέτης και παρατήρησηςΦΑΣΗ Β΄

Άφιξη και ξεκίνημα εργασιών
· Άφιξη στο φεγγάρι
· Διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
· Ξεκίνημα εργασιών
· Εναλλαγή και εκπαίδευση νέων εργαζομένων στους χώρους

Κατασκευή θόλου κάλυψης του κρατήρα στην σελήνη
· Ετοιμασία λίστας εργολάβων
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή εργολάβου
· Διαδικασίες κατασκευής
· Παράδοση θόλου

Κατασκευή εισόδου εξόδου από τον θόλο
· Ετοιμασία λίστας εργολάβων
· Προκήρυξη προσφορών
· Επιλογή εργολάβου
· Διαδικασίες κατασκευής
· Παράδοση σημείου εισόδου εξόδου από τον θόλοΤέλος θα καταλήξω στον Νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο, ο οποίος λέγει: «Μήσαντο δ' άλλην γαίαν απείρατον, ην τε σελήνην αθάνατοι κλήζουσιν, επιχθόνιοι δε τε μήνην, η πολλ' ούρε έχει, πολλ' άστεα πολλά μέλαθρα». Δηλαδή: «Μελέτησαν μιαν άλλην Γη, άγνωστη, την οποίαν οι αθάνατοι ονομάζουν Σελήνη, οι δε κάτοικοι της Γης Μήνην και η οποία έχει πολλά όρη, πολλές πόλεις, πολλά μέγαρα.

Ευχαριστώ τον αδελφό μου [α αθροιστικό + δελφύς μήτρα] Εριτία τον Λακεδεμονεύς για την υπέροχη εργασία του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου