Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΟΙΜίΕΣ ΑΡΧΑίΩΝ ΕΛΛήΝΩΝ…Αλιεύς πληγείς νούν φύσει… όποιος καίγεται στο χυλό φυσά και το γιαούρτι.

Αλλ΄έμπης καλάμην γε σ΄οίομαι εισορώντα γιωώσκειν… από τα άχυρα καταλαβαίνεις τι ήταν το σιτάρι # από τα γεράματα καταλαβαίνεις τι ήμουν νέος.

Άλλων ιατρός αυτός έλκεσι βρύων…η καμήλα δεν βλέπει την καμπούρα της.

Αλωτά γιγνετ΄επιμελεία και πόνω άπαντα… όλα κατορθώνονται με επιμέλεια και κόπο.

Ανάγκα δ΄ουδέ θεοί μάχονται… με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Αναρχίας δε μείζον ουκ εστί κακόν… η αναρχία είναι το πιο μεγάλο κακό.

Αναφαίρετον όπλον αρετή… η αρετή είναι όπλο που δεν μπορούν να σου πάρουν.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου