Κυριακή 19 Απριλίου 2020

ΜΝΗΜΟΣύΝΗ Η ΜΝήΜΗ...

Οι Μούσες έχουν λάβει το όνομά τους από το ρήμα (μάομαι - μῶμαι) που σημαίνει ερευνώ γιατί αυτές παρέχουν τη μόρφωση, για αυτό και τις ονόμασαν Μούσες. 
Η μόρφωση των ανθρώπων αυξήθηκε με την έρευνα, “ερευνώ το καθετί μικρό και μεγάλο”. Οι Μούσες έχουν πατέρα το Δία και μητέρα τη Μνημοσύνη, επειδή αυτός που πρόκειται να μορφωθεί πρέπει να έχει νοητική ικανότητα και μνήμη. Από αυτά τη νοητική ικανότητα την δίνει ο Δίας και τη μνήμη η Μνημοσύνη.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

άΝΘΡΩΠΟΣ...


Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΜΗΝ ΨάΧΝΗΣ ΤΗΝ...

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΚΡάΣΙ...


Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Η ΤέΧΝΗ...